Ydelser

Din skorsten skal renses mindst én gang om året.
Jf. Bekendtgørelse nr. 239 af 27 april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skortstene og ildsteder.


Skorstensfejeren skal kontaktes, hvis du skal have ny installation eller dele på den eksisterende skal skiftes. Skorstensfejeren skal syne alle nye installationer, inden de tages i brug. Tilstoppede og tilsodede installationer resulterer i ujævn opvarmning af huset og øget energiforbrug. Der er desuden større risiko for brand i misligholdte skorstene/ildsteder.

 

Foruden rutinemæssig fejning af skorstene udfører Skorstensfejermester Ole Lautrup rensning af:
- Brænde- og pilleovne
- Kedler
- Oliefyr
- Halmfyr
- Tagrender
- Ventilationsanlæg og udsugning

Hjælp Skorstensfejeren, ring gerne samme dag som vi har lagt en seddel.

Derudover tilbyder vi mange ekstra ydelser til rimelige priser:
- Salg og opsætning af tagtrin
- Energimåling af kedler
- Energimåling af oliefyr
- Udskiftning af glas, pakninger og indmad i brændeovnen, pilleovne og pejse
- Udskiftning af pakninger i kedler
- Udtagning af allikereder i skorstenen og aftræk
- Opsætning af allikeriste i skorstenen og aftræk
- Renovering af skorstene med forskellige foringstyper
- Udfræsning af skorsten og forringer
- Algebehandling af tag
- Vask af solcelle anlæg
- Godkendelse og attestering af nye ildsteder og skorstene.
- Vejledning og rådgivning i miljø- og energiforhold
- Vejledning angående brandtekniske forhold i forbindelse med installering af brændeovne og fastbrændselsanlæg

Vi kommer gerne med et tilbud, så ring eller send os en e-mail.

Skorstensarbejde ud over den rutinemæssige fejning, er ikke opkrævet via. ejendomsskatten, og skal derfor betales særskilt.